Gezondheid Natuurlijk!

Let’s create a charmed life together!

Privacy beleid

UW PRIVACY BINNEN DE PRAKTIJK

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde therapeutische toepassingen.

Alleen met uw expliciete toestemming worden gegevens in het dossier, die noodzakelijk zijn voor de behandeling, overgedragen aan derden bijvoorbeeld een huisarts of andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Alleen met uw expliciete toestemming kunnen gegevens uit uw dossier ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of een visitatie van een beroepsvereniging.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. De rechten en plichten van de therapeut en de cliënt omtrent de dossiervorming en informatie gebruik is terug te vinden in de Behandelovereenkomst welke ondertekend wordt door cliënt en therapeut bij aanvang van een therapie traject.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

PRIVACY: WORKSHOPS; NIEUWSBRIEF EN SOCIAL MEDIA

Ik gebruik geen persoonsgegevens voor Social Media doeleinden zonder toestemming vooraf. Personen verstrekken hun naam en email adres bij het vrijwillig inschrijven voor mijn nieuwsbrief en bij het aanmelden voor een workshop.

Door mijn pagina’s te volgen en/of liken op Social Media worden personen ook vrijwillig met mij en mijn werk geassocieerd. Hier draagt het persoon zelf verantwoordelijkheid voor.

Personen kunnen zich via mijn website makkelijk en direct uitschrijven van mijn nieuwsbrief. Ik verstrek geen naam of contact gegevens vanuit mijn nieuwsbrief database aan derden.

Namen, email adressen en telefoonnummers worden verzameld bij het inschrijven voor workshops, voor organiseren van workshops (telefonisch, via e-mail of WhatsApp) en het betalen voor producten en diensten via e-mail (PDF facturen); mobiele betaal applicaties zoals TIKKIE en Internet bankieren.

De nodige persoonsgegevens worden met mijn accountant gedeeld om aan mijn administratieve en belastingplicht te voldoen.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de Praktijk werk ik met papieren dossiers die bewaard zijn in een beveiligd omgeving. Persoonsgegevens van cliënten in de Praktijk en workshop deelnemers worden in aparte systemen opgeslagen en verwerkt.

Alle nieuwsbrief gegevens worden veilig opgeslagen en bewaard via de erkende software van het bedrijf MAILCHIMP.

Ook maak ik gebruik van hosting via one.com; Word Press voor het bouwen van mijn website; Apple hardware en software; dataopslag via iCloud en Drop Box; Google analytics en Skype. Deze organisaties hebben allen een Verwerkersovereenkomst conform de EU Privacywetgeving en zijn tevens gecertificeerd onder de EU-US Privacy Shield.

Alle IT – infrastructuur van mijn bedrijf wordt door een professionele organisatie beheerd en regelmatig onderhouden inclusief: antivirus software; malware software; back-up en wachtwoord beheer en encryptie; netwerk beheer (internet-router; firewall, beveiligt beheer van apparatuur verbonden met het Wi-Fii netwerk).

Mijn administratie wordt beheerd door een Register Accountant waarmee ik ook een Verwerkersovereenkomst heb ondertekend.

Ik waardeer mijn eigen privacy en die van u ook. U kunt altijd bij mij terecht met vragen over dit onderwerp via jene@gezondheidnatuurlijk.nl

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van mijn workshops en ontvang nieuwe inspiratie in elk seizoen.

GezondheidNatuurlijk! is aangesloten bij de beroepsvereniging NIBIG 

KvK nummer: 58177647

GEZONDHEID NATUURLIJK | COPYRIGHT 2021