Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot GezondheidNatuurlijk en de door haar geexploiteerde websites en online kanalen, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten van herbsandhappiness.com, berusten uitsluitend bij GezondheidNatuurlijk. GezondheidNatuurlijk behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de websites (de daarin opgenomen gegevens, recepten, afbeeldingen, geluiden, teksten, films en andere informatie) berusten uitsluitend bij GezondheidNatuurlijk. De inhoud van deze websites mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GezondheidNatuurlijk is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.